Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας παρακαλείστε να ελέγχετε τα προϊόντα και σε περίπτωση ελαττωματικού, να μας ενημερώσετε εντός 24 ωρών από την παραλαβή του.
Σε κάποια τέτοια περίπτωση, ενημερώνετε άμεσα το κατάστημα.
Εφόσον γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος από το τεχνικό τμήμα, με την παραλαβή και γίνει η επιβεβαίωση θα προβούμε στην αντικατάσταση του προϊόντος.

Αλλαγές σε υγιή προϊόντα γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, στην αρχική τους συσκευασία, μαζί με την απόδειξη ή το τιμολόγιο που το συνόδευαν, εφόσον έχει ενημερωθεί το κατάστημα.